«Адилет» Укуктук Клиникасы»
Коомдук Фонду

0 31265-35-13

 • Слайд0
 • Слайд1
 • Слайд2
 • Жарандарды жөнөкөйлөштүрүп каттоо жана адам укугун коргоо

  Кыргыз Республикасындагы жарандарды каттоонун (катттоого алуунун) азыркы системасы өтө эле чаташкан жана бюрократиялуу жана Кыргызстандын жарандарына өздөрүнүн жарандык, саясий, экономикалык жана социалдык укуктарын жүзөгө ашырууда башкы бөгөт бойдон кала берүүдө

 • Долбоор шайлоо процессинде пайда болгон чыр-чатактарга байланыштуу коркунучтарга комплекстүү таасир этүүнү карайт

 • «Балдарга зомбулукту токтот» долбоору

  «Адилет» Укук Клиникасы 2014-жылдын 1-январынан баштап Европа Бирлигинин колдоосунда, ошондой эле DCA Central Asia өкүлчүлүгүнүн техникалык жардамы менен «Балдарга зомбулукту токтот» долбоорун жүзөгө ашыра баштады.

 • Калктын аялуу катмарынын акыйкат сотко жетүүсүн камсыз кылуу

  Калктын аялуу катмарынын акыйкат сотко жетүүсүн камсыз кылуу, алардын укуктарын жана эркиндиктерин коргоо, жарандык коомдордун уюмдарынын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын укуктук маданиятын көтөрүү.

 • Качкындардын жана апатриддердин укуктарын коргоо

  «Адилет» Укук Клиникасы БУУ УВКБ жана ӨЭУ менен кызматташтыкта качкындарды жана жарандыгы жок адамдарды Кыргыз Республикасында натурализациялоо процессине активдүү катышат.